دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس و آزمون های 10 گانه مدیریت مدرسه

www.farschool.ir - فرهنگیان فارس : بانک گزارش تخصصی, اقدام پژوهی, طرح درس, درس پژوهی , کنش پژوهی , روایت پژوهی و نمونه سوال ضمن خدمت مدیران و معلمان و تکالیف مهارت محور

باشگاه مدیران مدارس

فرهنگیان فارس : بانک نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت مدیران , معلمان و گزارش تخصصی, اقدام پژوهی, طرح درس, درس پژوهی , کنش پژوهی , روایت پژوهی و نمونه سوال ضمن خدمت و تکالیف مهارت محور

گروه تخصصی فرهنگیان فارس مرجع ارائه نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس و سوالات آزمون های 10 گانه اجباری متقاضیان پست مدیریت مدرسه ابتدایی و متوسطه به همراه اانواع فایل آماده دانلود گزارش تخصصی معلمان ابتدایی, گزارش تخصصی دبیران دبیرستان و متوسطه اول , مدیران, معاونین و فایل های مورد نیاز فرهنگیان میباشد.

Contact farschool.ir:

  • (Leave empty)

The owner of this website last logged in on the 8 Jun 2019.
The website has 670 points since the last check by the owner (23 May 2019).

This page is automatically created to promote www.farschool.ir