امداد معلم بانک کامل فایل های پژوهشی معلمان

www.emdad-kj.ir - امداد معلم بانک کامل فایل های پژوهشی معلمان

امداد معلم

هزاران نمونه فایل برنامه سالیانه و تقویم اجرایی مدارس , اقدام پژوهی , گزارش تخصصی , طرح جابر و..

تهیه و تدوین طرح جابر طراحی و ساخت, آزمایش,برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس ابتدایی,پیش دبستانی,مدیران,معاون آموزشی و پرورشی,اقدام پژوهی,طرح کرامت,منابع ضمن خدمت و.. فعالیت میکند.

Contact emdad-kj.ir:

  • (Leave empty)

Keywords: برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس , برنامه سالانه تدبیر, برنامه تعالی

The owner of this website last logged in on the 6 Dec 2018.
The website has 880 points since the last check by the owner (11 Jun 2018).

This page is automatically created to promote www.emdad-kj.ir