اقدام پژوهی و طراحی آموزشی دروس اول,دوم,سوم,چهارم,پنجم و ششم ابتدایی: علوم, ریاضی و فارسی

www.kanoonefars.ir - سایت معرفی فایل های درس پژوهی , طرح جابر, طراحی آموزشی , اقدام پژوهی و دوره های ضمن خدمت زیر مجموعه بانک فایل معلمان

کانون معلمان فارس

کانون معلمان فارس ارائه دهنده نمونه فایل های طراحی آموزشی , الگوی برتر تدریس, گزرارش تخصصی , اقدام پژوهی , طرح جابر , درس پژوهی , طرح کرامت و..

Facebook

بهترین نمونه های دانلودی طراحی آموزشی علوم, مطالعات ریاضی, فارسی پایه اول, دوم, سوم, چهارم, پنجم و ششم ابتدایی, الگوی برتر تدریس , گزارش تخصصی, درس پژوهی, طرح کرامت, طرح جابر, اقدام پژوهی| در همه مقاطع تحصیلی ابتدایی, راهنمایی و متوسطه را از کانون معلمان فارس بخواهید.

This website is created with N.nu, make your own N.nu website:

Contact kanoonefars.ir:

  • (Leave empty)

Keywords: طراحی آموزشی, الگوی برتر تدریس , گزارش تخصصی, درس پژوهی, طرح کرامت, طر

The owner of this website last logged in on the 28 Jun 2024.
The website has 535 points since the last check by the owner (6 Aug 2022).

This page is automatically created to promote www.kanoonefars.ir